Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELA ŠUŠIĆ
DRAGANA BOROVIĆ