ENGLESKI JEZIK-STRUČNI


Semestar: 4
ECTS: 0
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ĆETKOVIĆ2x1
3B+3S
SAVO KOSTIĆ2x1
3B+3S