Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELA ŠUŠIĆ3x1
27B+11P
MARIJA DOŠLJAK2x1
27B+11P

Konačni rezultati

Rezultati ispita (masinstvo i mehatronika)

Obavještenje

Konačni rezultati

Rezultati ispita (masinstvo i mehatronika)