Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELA ŠUŠIĆ3x1
28B+12P
MARIJA DOŠLJAK2x1
28B+12P

Uvid u radove (Masinstvo i Mehatronika)

Obavještenje

Obavještenje

Termin kolokvijuma

Konačni rezultati

Rezultati (masinstvo i mehatronika)