Milan Jovanović MF


Milan Jovanović MF
Šifra: 130097
Prezime i ime: Milan Jovanović MF
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
1 Osnove Računarstva I1x10
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
1 Osnove Računarstva I1x10
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
2 Osnove računarstva II2x5
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
2 Osnove računarstva II2x5
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
3 Programiranje I2x(2B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
3 Programiranje I2x(2B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Programabilni uredjaji i objektno orjentisano programiranje2x(2B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Signali i sistemi1x(4B+3S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
5 Operativni sistemi1x(1B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
6 Digitalna obrada signala0.5x(1B+1S)
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari
7 Baze podataka1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
7 Projektovanje pomoću računara u EES3x2
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Automatika
7 Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Automatika
8 Adaptivni sistemi upravljanja1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije
8 Računarske mreže (t)1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
8 SAR remote sensing1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije