Olivera Jovanović


Olivera Jovanović
Šifra: 140090
Prezime i ime: Olivera Jovanović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
1 Gradjevinska mehanika I3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
1 Statika2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
1 Statika2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
1 Statika2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
1 Statika2
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017)
1 Tehnička mehanika I2x1
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
2 Gradjevinska mehanika II2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
2 Mehanika2x1
Arhitektonski fakultet Osnovne
Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
2 Mehanika i otpornost materijala1x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
7 Optimizacija u mehanici konstrukcija2x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije