Čedomir Milić


Čedomir Milić
Šifra: 150325
Prezime i ime: Čedomir Milić
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
2 Fizička hemija sa elektrohemijom2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
3 Fizička hemija0.7x3
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija (2017)
3 Fizička hemija I0.5x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija (2017)
3 Hemijska termodinamika1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
3 Koloidna hemija i hemija površine1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
4 Farmakognozija I3x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija (2017)
4 Fizička hemija II0.5x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija (2017)
4 Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji0.5x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija
5 Elektrohemija3x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija
5 Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji0.5x1
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
6 Koloidna hemija i hemija površine1x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija
6 Neorganska hemijska tehnologija I3x2
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija
1 Neorganska hemijska tehnologija II3x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi
2 Hemijska kinetika2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi
2 Hemijski izvori struje2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi
2 Kataliza2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski
2 Prahovi i keramika2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija, smjer Organski
2 Tehnologije prirodnih bioaktivnih proizvoda2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi
2 Zaštitne prevlake2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Magistarske
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki
1 Fizičko-hemijski procesi u zaštiti životne sredine2x1S
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
3 Fizičko-hemijski procesi u zaštiti životne sredine 1x2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije