Savo Kostić


Savo Kostić
Šifra: 280178
Prezime i ime: Savo Kostić
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
1 Engleski jezik 12x11x1
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
1 Engleski jezik I2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (model studija 3+2+3)
1 STRANI JEZIK - ENGLESKI I2x4
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
2 Engleski jezik 22x11x1
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
2 Engleski jezik II2x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
2 Engleski jezik III stepen2x(1B+1S)
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (model studija 3+2+3)
2 STRANI JEZIK - ENGLESKI II2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
3 Savremeni engleski jezik III2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (model studija 3+2+3)
3 STRANI JEZIK - ENGLESKI III2x2
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
4 Savremeni engleski jezik IV2x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
5 Engleski jezik 32x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
5 Engleski jezik 32x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
5 Engleski jezik 32x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
5 Engleski jezik III2x12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
6 Engleski jezik 42x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
6 Engleski jezik 42x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
6 Engleski jezik 42x1
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke
6 Strani jezik - stručni II (engleski)1x(1B+1S)
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Fizika
8 Engleski jezik IV2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
1 Engleski jezik I2x11x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
2 Engleski jezik II2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
3 Engleski jezik III2x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
4 Engleski jezik IV2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije