Daliborka Lekić


Daliborka Lekić
Šifra: 290347
Prezime i ime: Daliborka Lekić
Titula:
Zvanje: viši laborant (240ECTS)
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1PEDOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1PEDOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2PEDOLOGIJA0 x 00 x 01 x 4
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne2AGROHEMIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2AGROHEMIJA0 x 00 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3AGROHEMIJA0 x 00 x 01 x 2
BTFSTOČARSTVOOsnovne3OSNOVI ISHRANE I HRANIVA0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne3OSNOVI ISHRANE I HRANIVA0 x 00 x 02 x 2
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3NAVODNJAVANJE I ĐUBRENJE0 x 00 x 00 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne5ZAŠTITA ZEMLJIŠTA I VAZDUHA0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor