Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Nakon svršetka master studija studijskog programa Mašinstvo studenti će ovladati opštim ishodima učenja i biti osposobljeni da: • Razviju profesionalno i etičko ponašanja, neophodno u savremenom radnom okruženju, kroz rukovođenje i učestvovanju u timskom radu. • Razviju inovativnost i orijentaciju ka cjeloživotnom učenju. • Učestvuju u realizacija naučnih istraživanja i prezentaciji njihovih rezultata u naučnoj javnosti. • Steknu neophodna znanja, vještine i kompetencije za nastavak studija na doktorskim studijama studijskog programa Mašinstvo, Nakon svršetka master studija studijskog programa Mašinstvo studenti će ovladati i specifičnim ishodima učenja i biti osposobljeni da: • Primjene znanja iz fundamentalnih disciplina na kreativan i inovativan način tokom projektovanja, razvoja i proizvodnje proizvoda i usluga. • Primjene specijalistička znanja iz oblasti mašinstva na kreativan i inovativan način tokom projektovanja, razvoja i proizvodnje proizvoda i usluga. • Predstavljaju na jasan način rezultate sopstvenih analiza, kao i sopstvena inženjerska riješenja kolegama, klijentima i kupcima. • Razmatraju, analiziraju i interpretiraju sadržaj naučnih radova, savremenih problema i inovacija u oblasti mašinstva. • Koriste metode eksperimentalne verifikacije inovacija i naučnih otkrića uz korišćenje savremenih inženjerskih alata. • Sprovedu istraživanja u oblasti mašinstva i razumiju profesionalnu i etičku odgovornosti. • Prezentuju rezultate istraživanja u međunarodnim časopisima, na konferencijama i u prijedlozima projekata. • Specifični ishodi učenja pojedinačnih predmeta nastavnog plana akademskih master studija studijskog programa Mašinstvo su dati u katalozima predmeta. • Rade u oblasti energetike, konstrukcionog ili proizvodnog mašinstva zavisno od izbornog modula za koji se opredijeli.