Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Nakon svršetka osnovnih studija studijskog programa Mašinstvo studenti će ovladati opštim ishodima učenja i biti osposobljeni da: • Definišu, razumiju i kreativno riješe profesionalne zadatke iz oblasti mašinstva. • Pokazuju sposobnost kreativnog, analitičkog i sintetičkog razmišljanja. • Primjenjuju principe profesionalne odgovornosti i etike. • Koriste profesionalnu usmenu i pismenu komunikaciju, uključujući i korišenje tehničkog engleskog jezika. • Koriste informacione i komunikacione tehnologije. • Pronalaze informacije i kritički ih procjenjuju, kao i da samostalno unapređuju sopstvene vještine i znanja iz različitih inženjerskih oblasti. • Pokazuju vještine potrebne za timski rad i uspostavljanje interdisciplinarnih partnerskih veza. • Poštuju sigurnosne, funkcionalne, ekonomske i principe zaštite životne okoline u radu. • Postupaju u skladu sa inženjerskim kodeksom. Nakon svršetka osnovnih studija studijskog programa Mašinstvo studenti će ovladati i specifičnim ishodima učenja i biti osposobljeni da: • Primjenjuju znanja iz teorijskih disciplina koje su fundamentalne za razumijevanje tehničkih aspekata mašinstva. • Primjenjuju znanja iz stručnih disciplina iz oblasti mašinstva, kao i komplementarnih oblasti (metalurgije, elektrotehnike, informatike, ekonomije). • Posjeduju osnovne inženjerska znanja, vještine i kompetencije potrebne za nastavak studija na master studijama studijskog programa Mašinstvo. • Samostalno stiču nova znanja i vještine. • Izvrše jednostavnije stručne organizacione zadatke, kao i da samostalno riješe dobro definisane inženjerske zadatke. • Specifični ishodi učenja pojedinačnih predmeta nastavnog plana akademskih osnovnih studija studijskog programa Mašinstvo su dati u katalozima predmeta. • Rade u oblasti energetike, konstrukcionog ili proizvodnog mašinstva zavisno od izbornog modula za koji se opredijele.