Rektorat, 13.06.2017

Odbori - organizacijaČlanovi Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta:

·  Prof. dr Sanja Peković, direktor Centra za studije i kontrolu kvaliteta

·  Prof. dr Boban Melović, oblast društvenih nauka

·  Doc. dr Dijana Vučković, oblast društvenih nauka

·  Prof. dr Marko Dokić, oblast društvenih nauka nauka

·  Prof. dr Tatjana Jovović, oblast društvenih nauka

·  Doc. Dubravka Drakić, oblast umjetnosti

·  Prof. dr Svetlana Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Nataša Duborija - Kovačević - oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Milan Vukčević, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Doc. dr Svetlana Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Nemanja Vojvodić, student

Članovi Odbora za monitoring magistarskih studija:

· Prof. dr Sanja Peković, direktor Centra za studije i kontrolu kvaliteta

·  Prof. dr Svetlana Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Milan Vukčević, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Doc. Dubravka Drakić, oblast umjetnosti

·  Prof. dr Marko Dokić, oblast društvenih nauka nauka

·  Doc. dr Dijana Vučković, oblast društvenih nauka

· Prof. dr Nataša Duborija - Kovačević - oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Sekretar Odbora: Aleksandra Mijanović, stručni saradnik Centra za unapređenje kvaliteta