Mašinski fakultet

Termin polaganja II kolokvijuma
Studenti studijskog programa Mehatronika koji su u studijskoj 2020/2021. godini prijavili polaganje predmeta Mašinski materijali, obavještavaju se da će polaganje II kolokvijuma biti održano u srijedu 16. decembra 2020. godine, sa početkom u 08.00h, sala 203.

Broj posjeta : 99