Mašinski fakultet

Učešće na međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici 2022“
Učešće na međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici 2022“

U periodu od 13.04-16.04.2022. godine u Vrnjačkoj Banji, predstavnici Mašinskog fakulteta su učestvovali u radu i organizaciji 17. Međunarodne konferencije „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“. Doc. dr Milanko Damjanović i doc. dr Boško Matović su napisali i prezentovali dva naučna rada koji su objavlјeni u Zborniku radova. Takođe, aktivno su učestvovali u plenarnim diskusijama.

Ova, 17. Konferencija BSLZ 2022 je posvećena Drugoj deceniji akcija za bezbjednost saobraćaja (2021-2030) koju Generalna skupština UN-a proglasila avgusta 2020. godine. Nova decenija ima za cilј da iskustva i saznanja iz prethodne decenije upotrebi za nove uspjehe u spašavanju života. Bolјom razmjenom znanja i iskustava, treba unaprijediti i intenzivirati primjenu dokazanih mjera i tako spasiti 5 miliona lјudi i spriječiti oko 50 miliona povreda u saobraćaju. Ovo ne može uraditi pojedinac, niti pojedinačne institucije! Neophodno je stalno unaprijeđivati saradnju svih subjekata, a posebno akademskih institucija, privatnog sektora, civilnog društva, medija, nastradalih u saobraćaju i njihovih porodica.

Crna Gora, kao i većina država u regionu, prolazi kroz fazu pripreme strateških dokumenata u oblasti bezbjednosti saobraćaja, gdje akademska zajednica, a posebno Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore ima značajnu ulogu. Sagledana su iskustva i prakse rada u različitim zemljama koje će biti od neprocjenjivog značaja prilikom izrade Strategije bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori i daljeg razvoja sistema bezbjednosti saobraćaja.

Pored toga, ostvarena je saradnja sa brojnim Univerzitetima i dogovorene buduće posjete, priprema za zajedničko učešće na međunarodnim projektima i intenzivnije povezivanje studenata na studijskim programima čiji je fokus saobraćajno inženjerstvo i bezbjednost saobraćaja.

Broj posjeta : 189

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.