Naučni projekat Slovenije i Crne Gore ispituje uticaj obrade otpada na smanjenje ugljen-dioksida

06.07.2022


Naučni projekat Slovenije i Crne Gore ispituje uticaj obrade otpada na smanjenje ugljen-dioksida

Bilateralni projekat „Uticaja termičke obrade otpada na smanjenje emisije ugljen - dioksida na nacionalnom nivou u Sloveniji i Crnoj Gori“(TEROBOT) dobio je produženje roka za realizaciju do kraja 2023. godine jer nije mogao biti u potpunosti realizovan usljed pandemije.

Koordinator ovog projekta je profesor i dekan Mašinskog fakulteta prof. dr  Radoje Vujadinović.

"Cilj ovog projekta je da ukaže na mogućnosti koje Crna Gora i Slovenija imaju u pogledu korišćenja ovog obnovljivog izvora energije kako bi smanjili svoj nacionalni klimatski uticaj. U skladu s Evropskom direktivom o obnovljivoj energiji (2009/28/EC), biorazgradivi dio komunalnog i industrijskog otpada smatra se biomasom, što znači obnovljivi izvor energije”, objašnjava profesor Vujadinović.

Uprkos pandemiji COVID-19 očekivani rezultati projekta su u značajnoj mjeri postignuti, ali se nije mogla desiti i razmjena ljudskih resursa kroz mobilnosti, te je rok produžen na osnovu  Protokola Mješovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Crne Gore i Republike Slovenije.

Krajem juna održan je i sastanak radnog tima na bilateranom projektu u ciklusu 2021-2022. Predstavnici Univerziteta Crne Gore su bili, pored profesora Vujadinovića, sa Ekonomskog fakulteta prof. dr Jasmina Ćetković i doktorand Mr Miloš Žarković, a predstavnik Republike Slovenije je bio doc. dr Filip Kokalj, sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Mariboru.

 

Image

 

Broj posjeta : 584

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.