Mašinski fakultet, 15.02.2018

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u NikšićuDanas je na Mašinskom fakultetu održana prezentacija nacrta pred-fizibiliti studije za Laboratoriju za industrijski dizajn,  čije je uspostavljanje planirano u Inovaciono-preduzetničkom centru Tehnopolis u Nikšiću.

Pomenutu studiju je po Javnom pozivu Ministarstva nauke uradio ekspertski tim sa Mašinskog fakulteta u Podgorici u sastavu:

 1. prof. dr Radoslav Tomović
 2. prof. dr Marina Mijanović Markuš
 3. prof. dr Radoš Bulatović
 4. prof. dr Janko Jovanović
 5. prof. dr Aleksandar Vujović.

Analiza koja je napravljena u okviru studije ukazala je na glavne djelatnosti buduće laboratorije:

 • Razvoj novih proizvoda za potrebe privrednih subjekata, prevashodno malih i srednjih preduzeća
 • Obuka kadrova za razvoj proizvoda
 • Generisanje ideja za razvoj proizvoda
 • Dizajniranje asortimana, marke, stila, modnih karakteristika proizvoda
 • Izrada prototipa
 • Reverzibilni inženjering
 • Uvođenje novih tehnologija, kako za postojeće sisteme u slučaju potrebe za dodatnim opremanjem tako i za nove.

Predloženo je i nekoliko konkretnih scenarija za operativno funkcionisanje laboratorije i izloženo idejno rješenje sa setom minimalne i optimalne opreme, budžeta za njenu kupovinu i operativno funkcionisanje, kao i kadrova koji bi trebalo da budu uposleni.

Razgovoru koji je uslijedio prisustvovali su predstavnici državnih institucija, fakulteta i realnog sektora, koji su izrazili zainteresovanost za razvoj ove laboratorije.

Uz opštu konstataciju da je prezentovana studija urađena veoma studiozno, detaljno i sistematično, iznijeti su korisni dodatni prijedlozi, kao na primjer usmjeravanje magistranata i doktoranata putem tema za disertacije i stipendiranjem ka budućem punom stavljanju u funkciju laboratorije, čime bi se za kratko vrijeme dobili potrebni kadrovi i ekspertiza.

Dekan Mašinskog fakulteta, prof. Vušanović, istakao je da Laboratorija treba da postane mjesto za sve koji hoće da razvijaju proizvode, a da uloga Mašinskog i drugih fakulteta treba da bude da obrazuju studente koji će sa studija da izlaze sa zrelim idejama, ne sa mišljenjem da im neko treba da obezbijedi posao, već sa željama da sami za sebe kreiraju svoj vlastiti biznis.

U narednim fazama Ministarstvo nauke planira stavljanje u funkciju ove laboratorije putem korišćenja pretpristupnih fondova iz komponente Konkurentnost i inovacije.

Nakon finalizacije, studija će biti dostupna na sajtu Ministarstva nauke i Mašinskog fakulteta u Podgorici.

 

Dokumenti