Mašinski fakultet, 22.02.2018

PROJEKTI STUDENATA MEHATRONIKEStudent po završetku  školovanja mora da poseduje  kvalitetna  praktična  znanja  i  veštine,  a  naročito  prilikom  zapošljavanja.  Zato se studenti mehatronike obrazuju ne samo iz teorijskih znanja, nego se podstiču da primjenjuju stečena znanja,  da sagledavaju probleme i mogućnosti unapređenja postojećih rešenja, da predlože načine za rešavanje problema, projektuju, realizuju i testiraju svoja rešenja. Oprema i učila u laboratoriji utiču na kvalitet savladavanja gradiva, a njihov odabir je bitan zbog osposobljavanja budućih inženjera u realnom okruženju. Mašinski fakultet se trudi da podrži studentske projekte i kroz nabavku dodatne potrebne opreme za realizaciju projekata.

Praktična nastava na studijskom programu Mehatronika se izvodi u Laboartoriji za Mmehatroniku, i u manjoj mjeri, po potrebi, u drugim laboratorijama na Mašinskom i Elektrotehničkom fakultetu.

Svi projekti studenata mehatronike su praktični. Većina njih bi odmah mogal imati primjenu u komercijalne svrhe, dok neke projekte za koje su razvijeni modeli uređaja, treba razraditi za komercijalnu primjenu.

Dokumenti