Mašinski fakultet, 19.12.2019

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - IZMIRENJE ŠKOLARINE ZA 2019/2020. ŠKOLSKU GODINU                              O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo studente svih nivoa studija da su dužni da uplate II ratu školarine .

Rok za uplatu druge rate je bio 25.11.2019.godine pa podsjećamo studente da su dužni da izmire svoje obaveze.

Prilikom uplate studenti su dužni da pored imena i prezimena upišu JSK.

IZ DEKANATA MF

Broj posjeta : 320