Mašinski fakultet

Produžen rok prijavljivanja na Kurs za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja
Produžen rok prijavljivanja na Kurs za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja

Ovlašćeno trening tijelo (ATB) Mašinski fakultet u Nišu – Centar za zavarivanje i zavarene konstrukcije organizuje u saradnji sa Mašinskim Fakultetom, Univerziteta Crne Gore

KURS ZA MEĐUNARODNE INŽENJERE I TEHNOLOGE ZAVARIVANJA-IWE/IWT

S obzirom na činjenicu da je zavarivanje, prema standardima za menadžment sistemom kvaliteta, serije ISO 9000, svrstano u specijalni proces, što znači posebnu provjeru ispunjenja zahteva kvaliteta vezanih za zavarivanje u firmama kod kojih su zastupljene operacije zavarivanja (ISO EN 3834).

Glavni uslov za to i resurs svake proizvodnje je osoblje, i zato vam nudimo obrazovanje osoblja po svetskim standardima i preporukama IIW. Kurs će se održati

u terminu januar 2021. – jul 2021. godine

Obuka međunarodnih inženjera i međunarodnog tehnologa zavarivanja vrši se po jasno definisanom programu Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW), definisanog dokumentom Doc. IAB-001r10-19, Doc. IAB-252r5-19, Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification - PERSONNEL WITH QUALIFICATION FOR WELDING COORDINATION (as described in ISO 14731 and other International and National Standards) – International Welding Engineer (IWE), & International Welding Technologist (IWT).

Po završenom i položenom kursu dobija se IWE/IWT diploma koja je priznata u cijelom svijetu. Dobijanje evropske diplome EWE (European Welding Engineer)/EWT (European Welding Technologist) moguće je uz poseban zahtjev i nadoknadu DUZS CertPers.

Kandidati koji žele da završe kurs za međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE) moraju da imaju diplomu inženjera tehničkog smjera (najmanje tri godine studija) stečenu na Univerzitetima, tehničkim Univerzitetima ili Visokim školama primjenjenih (strukovnih) studija (dipl. ing. ili ing.) ili inženjersku diplomu tehničkog smjera (MSc ili BSc, najmanje tri godine studija) stečenu na Univerzitetima, tehničkim Univerzitetima, Visokim školama primjenjenih (strukovnih) studija ili specijalista – primjenjenih (strukovni) inženjer.

Kandidati koji žele da završe kurs za međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT) moraju da imaju diplomu škole za srednji stručni kadar zanimanja tehničar tehničke struke (4 godine školovanja) ili da je apsolvent inženjerskog Fakulteta tehničkog smjera (program od 3-5 godina).

Programom kursa predviđena je nastava (i vježbe) iz sledećih oblasti:

1. Postupci zavarivanja i oprema;  

2. Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju;

3. Konstrukcije i proračuni;

4. Proizvodnja i primjenjeno inženjerstvo.

Kurs traje minimalno 448 sati za inženjere i 369 sati za tehnologe. Praktični deo Kursa se održava u trajanju od 60 časova. Ispiti se polažu iz prethodno pomenute četiri oblasti, pismeno (test) i usmeno, izrađuje se i brani završni rad.

Nakon položenih ispita (4 ispita pismena + 4 ispita usmena i završni ispit) polaznik kursa dobija internacionalnu diplomu - „INTERNATIONAL WELDING ENGINEER“ ili „INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST“ (Internacionalni inženjer za zavarivanje ili Internacionalni tehnolog za zavarivanje).

Prijavljivanje kandidata je do 15.12.2020. godine.

Nastava će se izvoditi kombinovanom metodom. Predavanja će se izvoditi online a vježbe će se odžavati u zavarivačkoj radionici tri dana u nedjelji: petak, subota i nedjelja. Po potrebi može biti i intenzivniji.

 

Kontakt za bliže informacije:                                                                                                                                   

Prof. dr Darko Bajić

069 052 879

mail: darko@ucg.ac.me

Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.