Mašinski fakultet, 29.01.2021

Rezultati I termina ispita iz TERMODINAMIKE 2020-2021Evid. broj

Ime i prezime studenta

Kolokvijumi

Završni ispit

Ukupan broj poena

Predlog ocjene

I

II

III

Redovni

Popravni

9/2016

Malidžan Danica

0

0

 

0.0

0.0

0.0

 

10/2016

Aleksić Vladimir

20

15

 

25.0

0.0

60.0

D (zadovoljava)

12/2016

Vojinović Nikola

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

33/2016

Čović Borka

12

13

 

26.7

0.0

51.7

E (dovoljan)

39/2016

Radulović Milica

18

7

 

25.0

0.0

50.0

E (dovoljan)

54/2016

Peličić Miloš

15

13

 

28.3

0.0

56.3

E (dovoljan)

3/2015

Kapetanović Gorica

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

18/2015

Otašević Dražen

17

15

 

30.0

0.0

62.0

D (zadovoljava)

23/2015

Čvorović Filip

19

19

 

20.0

0.0

58.0

E (dovoljan)

39/2015

Babić Ignjat

10

19

 

6.7

0.0

35.7

F (nedovoljan)

42/2015

Vuković Zoran

10

13

 

15.0

0.0

38.0

F (nedovoljan)

48/2015

Savićević Stefan

7

8

 

0.0

0.0

15.0

 

1/2014

Anđelić Nataša

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

6/2014

Marković Milica

13

15

 

15.0

0.0

43.0

F (nedovoljan)

8/2014

Knjeginjić Aleksandar

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

15/2014

Milović Ana

17

13

 

0.0

0.0

30.0

 

32/2014

Minić Luka

10

13

 

0.0

0.0

23.0

 

4/2013

Mrdak Vukosava

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

52/2013

Lalović Radovan

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

11/2012

Pivljanin Stefan

11

13

 

18.3

0.0

42.3

F (nedovoljan)

 

Broj posjeta : 392