Mašinski fakultet

Tehnički i pogonski materijali (dio Tehnički materijali) - rezultati završnog ispita 14.09.2021.
Rezultati završnog ispita Tehnički i pogonski materijali (dio Tehnički materijali):

1. Popović Aleksa 6/2019 - 8,2 poena
2. Marović Nemanja 17/2019 - 11,7 poena
3. Pantović Vasilije 61/2019 - 13,7 poena.

U prilogu je pregled konačnog broja poena i ocjene.

Dokumenti

Broj posjeta : 54