Mašinski fakultet, 20.12.2018

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA, novi termin za kolokvijumNa zahtjev studenata, zbog preklapanja sa kolokvijumom iz drugog predmeta, popravni prvi kolokvijum iz predmeta INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA se odlaže i održaće se u terminu predavanja u četvrtak 27.12.2018.

Predavanja od četvrtka 27.12.2018. će se održati u utorak 25.12.2018. od 8:30h u Laboratoriji za mehatroniku.

Predmetni nastavnik:

M.M.Markuš