Master rad/ Milan Andrijašević/ Mašinski fakultet
R J E Š E NJ E

o odbrani master rada

 

I Milan Andrijašević, Spec. Sci Drumski saobraćaj , student master studija, studijski program  Drumski saobraćaj, braniće master rad pod nazivom: »Razvoj makro i mikro modela za predikciju saobraćajnih nezgoda na primjeru Opštine Bar« dana 26. decembra 2023. godine u 10.00 časova u Sali 224/II – Zgrada tehničkih fakulteta.

II  Master rad braniće se pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Boško Matović, docent, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, mentor-član,
  2. Dr Aleksandar Vujović, redovni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, član, i
  3. Dr Milanko Damjanović, vanredni profesor,  Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, predsjednik.

III  Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.