Osnovne informacijeOsnovni ciljevi master studija studijskog programa Mašinstvo su da svršenim studentima omogući da:
· Razviju profesionalno i etičko ponašanja, neophodno u savremenom radnom okruženju, kroz rukovođenje i učestvovanju u timskom radu.
· Razviju inovativnost i orijentaciju ka cjeloživotnom učenju.
· Učestvuju u realizacija naučnih istraživanja i prezentaciji njihovih rezultata u naučnoj javnosti.
· Steknu neophodna znanja, vještine i kompetencije za nastavak studija na doktorskim studijama studijskog programa Mašinstvo

Nakon svršetka master studija studijskog programa Mašinstvo studenti će ovladati specifičnim ishodima učenja i biti osposobljeni da:
· Primijene znanja iz fundamentalnih disciplina na kreativan i inovativan način tokom projektovanja, razvoja i proizvodnje proizvoda i usluga.
· Primijene specijalistička znanja iz oblasti mašinstva na kreativan i inovativan način tokom projektovanja, razvoja i proizvodnje proizvoda i usluga.
· Predstavljaju na jasan način rezultate sopstvenih analiza, kao i sopstvena inženjerska riješenja kolegama, klijentima i kupcima.
· Razmatraju, analiziraju i interpretiraju sadržaj naučnih radova, savremenih problema i inovacija u oblasti mašinstva.
· Koriste metode eksperimentalne verifikacije inovacija i naučnih otkrića uz korišćenje savremenih inženjerskih alata.
· Sprovedu istraživanja u oblasti mašinstva i razumiju profesionalnu i etičku odgovornosti.
· Prezentuju rezultate istraživanja u međunarodnim časopisima, na konferencijama i u prijedlozima projekata.
· Rade u oblasti energetike, konstrukcionog ili proizvodnog mašinstva zavisno od izbornog modula za koji se opredijeli.

Master studijski program Mašinstvo, traje 2 godine i ima 3 modula odnosno usmjerenja i to:

  • Energetika
  • Proizvodni inženjering
  • Primijenjena mehanika i konstruisanje

Masteri mašinstva koji završe studije na modulu ENERGETIKA se zapošljavaju u kompanijama koje se bave projektovanjem termotehničkih, hidrotehničkih, energteskih instalacija i uređaja, državnim organima čija je nadležnost energetika i izgradnja objekata, institutima i kompanijama koje se bave istraživanjima i projektovanjem energetskih mašina uređaja i svih vrsta uređaja koji su dio termotehničkih, hidrotehničkih i energetskih instalacija.

Masteri mašinstva koji završe studije na modulu PROIZVODNI INŽENJERING su osposobljeni da saomostalno upravljaju proizvodno poslovnim sistemima, organizuju proizvodnju, zaposlene, materijale, opremu, informacije, zatim projektuju i proizvode gotove proizvode, sa ciljem boljih poslovnih rezultata preduzeća. Proizvodni inženjeri na ovaj način imaju široke mogućnosti zapošljenja u okviru različitih djelatnosti, kako proizvodnih tako i uslužnih.

Masteri mašinstva koji završe studije na modulu PRIMJENJENA MEHANIKA I KONSTRUISANJE se mogu zaposliti u preduzećima koja se bave projektovanjem i/ili proizvodnjom mašina ili elemenata mašina iz oblasti opšteg mašinstva, nosećih metalnih konstrukcija, elemenata vozila i drugih transportnih sredstava, kao i u preduzećima koja se bave eksploatacijom i/ili saobraćajem tim sredstvima.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 223

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.