Manevrisanje i PIS


Semestar: 5
ECTS:
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: 1. Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta mogu učestvovati u držanju plovidbene straže; 2. praktično koristiti navigacione instrumente i uređaje; 3. postati aktivan član posade broda u svakodnevnim praktičnim poslovima na održavanju broda i brodskih sistema, vezu broda, odvezu broda, navigaciji, boravku broda u luci, itd; 4. opisati i analizirati specifičnosti o životu i radu na brodu, sa grupom ljudi koja živi u ograničenom prostoru.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Belamarić Goran3x1
19B+13S+2P


Milović Ilija

1x1
19B+13S+2P
Mraković Ivan

1x1
19B+13S+2P