Milena Đokić


Milena Đokić
Šifra: 900414
Prezime i ime: Milena Đokić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
2 Opšta genetika2x3
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
3 Mehanizacija i oprema u stočarstvu1x11x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
4 Animalni genetički resursi1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
4 Mehanizacija i oprema u stočarstvu1x11x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
7 Konjarstvo1x11x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
7 Tehnologija prerade mesa2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
8 Biotehnologija u stočarstvu2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
8 Genetički resursi u stočarstvu1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije