Milena Đokić


Milena Đokić
Šifra: 900414
Prezime i ime: Milena Đokić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke1TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA0 x 00 x 01 x 1
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke1TEHNOLOGIJA PRERADE MESA0 x 00 x 02 x 1
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke1KONJARSTVO0 x 01 x 11 x 1
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke2BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU0 x 02 x 10 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne2OPŠTA GENETIKA0 x 00 x 02 x 3
BTFSTOČARSTVOOsnovne2GENETIKA0 x 00 x 02 x 0
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke2GENETIČKI RESURSI U STOČARSTVU0 x 01 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA0 x 00 x 02 x 2
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne3MEHANIZACIJA I OPREMA U STOČARSTVU0 x 01 x 11 x 1
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne4ANIMALNI GENETIČKI RESURSI0 x 01 x 10 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6OSNOVE PROIZVODNJE I PRERADE MESA0 x 00 x 02 x 1
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6OSNOVE PROIZVODNJE I PRERADE MESA0 x 00 x 02 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije