Boris Hrnčić

mr Boris Hrnčić

saradnik u nastavi mr | Mašinski fakultet

Boris Hrnčić je rođen 08.07.1996. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju opšteg usmjerenja. Školske 2015/2016. upisuje osnovne studije mašinstva na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore koje završava u julu 2018. godine na smjeru Energetika.  Specijalističke studije na istom smjeru je završio u julu 2019. godine odbranivši specijalistički rad pod nazivom „Idejni projekat zamjene mazuta u kotlarnici KCCG“. Magistarske studije mašinstva na istom fakultetu je...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFMEHATRONIKAOsnovne4TERMODINAMIKA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6PRIMIJENJENA TERMODINAMIKA0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne5INSTALACIJE U ZGRADAMA0 x 01 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1KOTLOVI0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1GRIJANJE I PROVJETRAVANJE0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POSTROJENJA0 x 01 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1RASHLADNI UREĐAJI0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2MJERENJE I SIMULACIJE ENERGETSKIH PROCESA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2KLIMATIZACIJA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6OSNOVE TEHNIKE GRIJANJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6OSNOVE TEHNIKE HLAĐENJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOMaster3TURBINE0 x 01 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOMaster3PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POSTROJENJA0 x 01 x 10 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster1NUMERIČKE METODE U ENERGETICI0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOMaster3NUMERIČKE METODE U ENERGETICI0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOMaster3KOTLOVI0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOMaster3KLIMATIZACIJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOMaster3MJERENJE U ENERGETICI0 x 00 x 01 x 1
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster1MJERENJE I MJERNI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster2KLIMATIZACIJA,GRIJANJE I PROVJETRAVANJE0 x 02 x 10 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster2INSTALACIJE U ZGRADAMA0 x 01.34 x 10 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster1Termodinamika0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Boris Hrnčić, Antun Pfeifer, Filip Jurić, Neven Duić, Vladan Ivanović, Igor VušanovićDifferent investment dynamics in energy transition towards a 100% renewable energy systemEnergy

Obavjestenja iz nastave

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Konačni rezultati sa predlogom ocjena nakon termina popravnog završnog ispita u januarskom ispitnom roku 2024 godine

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati ispita nakon izrade kolokvijuma iz svih djelova ispita

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati nakon izrade popravnog kolokvijuma iz dijela ispita Elektroinstalacije

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

VAŽNO IZMJENA Termina popravnog kolokvijuma iz Elektroinstalacija

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati nakon izrade prvog kolokvijuma iz predmeta INSTALACIJE U ZGRADAMA - elektroinstalacije

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Grupe za obilaske objekata

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Raspored grupa za izradu Prvog kolokvijuma -srijeda 25.10.2023 11:29

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati nakon drugog termina završnog ispita u januarskom roku

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati nakon prvog termina provjere znanja u januarskom ispitnom roku 2023 godine

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati kolokvijuma - Instalacije vodovoda i kanalizacije - 11.01.2023

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati nakon izrade sva tri dijela ispita iz predmeta Instalacije u zgradama

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati kolokvijuma - vodovod i kanalizacija