PRIMIJENJENA TERMODINAMIKA


Semestar: 6
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC2x1
4B+10S+10P
IGOR VUŠANOVIĆ2x1
4B+10S+10P