Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XXVIII Sjednica V saziva Senata UCG

 Predsjedavajući Senata, prof. dr Danilo Nikolić. v.f. rektora

XXVIII sjednica V saziva Senata zakazana je za ponedjeljak,  06. novembar 2017. godine, sa početkom u 14 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XXVII sjednice Senata od 27-30. oktobra 2017 godine [download]
 Usvajanje zapisnika sa XXVI sjednice Senata održane 16.10.2017.godine [download]
 
1. Prijedlog Instituta za biologiju mora za opoziv prof. dr Vladimira Pešića kao predstavnika akademskog osobIja sa akademskim zvanjem u Upravnom odboru UCG 
 - Prijedlog komisije za sprovođenje postupka izjašnjavanja o prijedlogu Instituta za biologiju mora [download]
 - Prijedlog Instituta za biologiju mora za opoziv prof. dr Vladimira Pešića sa mjesta člana Upravnog odbora UCG br 1561/17 od 02.11.2017. godine [download]
 - Izvještaj Komisije za ocjenu uslova za opoziv prof. dr Vladimira Pešića br. 03-2640/4 od 31.10.2017. godine [download]
 - Izjašnjenje prof. Vladimira Pešića na prijedlog Instituta za biologiju mora za njegov opoziv upućeno Senatu br. 03-2640/3 od 30.10.2017. godine [download]
 - Odluka Senata UCG br. 03-2640/1 od 16.10.2017. godine [download]
 - Prijedlog Instituta za biologiju mora za pokretanje procedure za opoziv prof. Vladimira Pešića br. 1417/17 od 11.10.2017. godine [download]
 
2. Organizacija nastave za studijsku 2017/18. godinu 
 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (angažovanje na predmetu Didaktika) [download]
 - Pomorski fakultet (angažovanje na predmetu Nelineratnost i teorija specijalnih tran funkcija u pomorstvu) [download]
 
3. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Crne Gore 
 Zahtjev-doc. dr Uglješa Janković [download]
 Zahtjev-prof. dr Saša Popović [download]
 Zahtjev-prof. dr Boban Melović [download]
 
4. Informacije i pitanja 
 - Informacija o radu Naučnog odbora [download]
 -Informacija o radu u međunarodnoj saradnji [download]