Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XXXI SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Sjednica Senata 11-12. decembar 2017.  godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Prijedlog Odluke o formiranju Suda časti Univerziteta Crne Gore [download]
 
2. Prijedlog Odluke o imenovanju Uređivačkog odbora [download]
 
3. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2017/18. godinu 
 Prijedlog odluke o izmjenu u organizaciji nastave na Pravnom fakultetu sa pratećom dokumentacijom [download]
 Prijedlog odluke o izmjeni u organizaciji nastave na Pomorskom fakultetu sa pratećom dokumentacijom [download]
 Prijedlog odluke o izmjeni u organizaciji nastave na Metalurško-tehnološkom fakultetu sa pratećom dokumentacijom [download]
 
4. Informacija o studentskim nagradama za studijsku 2017/18 godinu [download]