Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XXXII SJEDNICA V SAZIVA SENATA

Predsjedavajući Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXXII sjednica V saziva Senata zakazana je utorak, 26. decembar 2017. godine, u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

 

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Usvajanje Zapisnika sa XXX sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Usvajanje Zapisnika sa XXXI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore - oblast prirodnih i tehničkih nauka 
 Izvještaj Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore-oblast prirodnih i tehničkih nauka sa prijedlogom kandidata [download]
 
2. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja iz Biltena UCG br. 397/17, br. 405/17, br. 406/17 i br. 411/17 
 Bilten 397: Referat za izbor u akademsko zvanje za Krivično-pravnu oblast na Pravnom fakultetu [ [download]
 Bilten 405: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Neorganska hemijska tehnologija i Hemijsko inžinjerstvo na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 Bilten 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Nauka o zemljištu na Filozofskom fakultetu [download]
 Bilten 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Marketing u pomorstvu na Pomorskom fakultetu [download]
 Bilten 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Geodezija na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Drumska vozila i saobraćaj na Mašinskom fakultetu [download]
 Bilten 406 : Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Drumska vozila i saobraćaj na Mašinskom fakultetu [download]
 Bilten 411: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Prehrambena tehnologija u turizmu i hotelijestvu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 Bilten 411 : Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Proizvodno mašinstvo i Industrijski inženjering na Mašinskom fakultetu [download]
 Bilten 411 : Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Teorijska elektrotehnika na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten 411 : Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Veterina na Biotehničkom fakultetu [download]
 Bilten 411 : Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Stočarstvo na Biotehničkom fakultetu [download]
 
3. Imenovanje komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja 
 Prijedlog komisije-Biotehnički fakultet, za oblast Agroekonomija-kandidat dr Miomir Jovanović [download]
 Prijedlog komisije-Biotehnički fakultet, za oblast Tehnologija animalnih proizvoda-kandidat dr Slavko Mirecki [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast Patologija-kandidat prof. dr Mileta Golubović [download]
 Prijedlog komisije-Filološki fakultet, za oblast Južnoslovenska književnost-kandidat, prof. dr Ljiljana Pajović-Dujović [download]
 Prijedlog komisije za oblast Saobraćajnice na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima- kandidat dr Biljana Ivanović [download]
 Prijedlog komisije za oblast Građevinska mehanika i teorija konstrukcija na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima -kandidat dr Marina Rakočević [download]
 Prijedlog komisije za oblast Hidrotehnika na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima-kandidat dr Ivana Ćipranić [download]
 Prijedlog komisije za oblast Građevinarstvo-opšte discipline na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima-kandidat dr Marija Jevrić [download]
 Prijedlog komisije za oblast Betonske i zidane konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima, kandidat dr Srđan Janković [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo, za oblast Menadžment u turizmu-kandidat doc. dr Sanja Peković [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 
4. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Đorđe Đuričić-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Adnan Prekić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Danijela Ristić Radojević-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Nina Serdar- Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Jovana Đurčević-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Dženana Nuhodžić-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Ana Pavlićević-Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora- dr med Danilo Radunović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Željka Beljkaš-Građevinski fakultet [download]
 
5. Zahtjev za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van UCG 
 Zahtjev- prof.dr Igor Lakic [download]
 
6. Informacije i pitanja 
 Akt Arhitekonskog fakulteta [download]
 Odluka Elektrotehničkog fakulteta [download]