Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XLIV TEMATSKA SJEDNICA SENATA

 Predsjednik Senata-prof. dr Danilo Nikolić-rektor

Tematska sjednica Senata zakazana je za ponedjeljak, 17. septembar 2018. godine u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2.

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XLIV tematske sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Realizacija Javnog oglasa Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19 godinu od 19.07.2018. godine (Donošenje odluka o angažovanju u nastavi za studijsku 2018 /19. godinu) 
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata po Javnom oglasu Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu od 19.07.2018. godine [download]
 Prijedlozi vjeća organizacionih jedinica i izvještaji komisija po Javnom oglasu za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu [download]
 Prijedlog Odluke Senata za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19 godinu po Javnom oglasu [download]