Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XLV ELEKTRONSKA SJEDNICA V SAZIVA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 20-21 SEPTEMBAR 2018. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red Elektronske sjednice Senata UCG [download]
 
1. Prijedlog Odluke o verifikaciji odluka o upisu u I godinu studija na Univerzitet Crne Gore za studijsku 2018/19 godinu- IV upisni rok- Izvjestaj Centrale komisije za upis [download]
 
2. Prijedlog odluke kojom se uređuje prethodni postupka utvrđivanja plagijata [download]
 
3. Prijedlozi odluka o izmjenama u organizaciji nastave u studijskoj 2018/19. godini ( Fakultet za turizam i hotelijerstvo,Fakultet političkih nauka i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje) [download]
 Prijedlog Odluke -Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog-fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Uređivačkog odbora [download]
 
5. Odluka o angažovanju na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore sa pojedinačnim zahtjevima za nagžaovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama 
 Odluka o angažovanju na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Crne Gore [download]
 Prijedlog Odluke o angažovanju Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog odluke o angažovanju-prof. dr Boris Brajović [download]
 Prijedlog odluke o angažovanju-prof. dr Savo Laušević [download]
 Prijedlog odluke-prof. dr Saša Milić [download]
 Prijedlog odluke o angažovanju-prof. dr Tatjana Novović [download]
 
6. Informacija-zaključci Vijeća Fakulteta dramskih umjetnosti br. 01-865 od 01.07.2018. godine [download]
 Informacija-zaključci Vijeća Fakulteta drasmkih umjetnosti br. 01-865 od 01.07.2018. godine [download]