Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, LIV SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

LIV sjednica V saziva Senata zakazana je za četvrtak 21. mart 2019. godine, sa početkom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LIV sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gorv [download]
 Usvajanje Zapisnika sa LII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 12.02.2019. godine [download]
 Usvajanje Zapisnika sa LIII elektronske sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 12. do 13. 03. 2019. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska i naučna zvanja po Biltenu br. 449 i ranije odloženih referata po Biltenu br. 446 i Biltenu br. 445 
 Bilten br. 449:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti:Fizička geografija i Geografski informacioni sistemi na Filozofskom fakultetu [download]
 Bilten br. 449:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Istorija filozofije na Filozofskom fakultetu [download]
 Bilten br. 449:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Izvođačke umjetnosti (Gitara i Kamerna muzika) na Muzičkoj akademiji [download]
 Bilten br. 446:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment u turizmu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 Bilten br. 446:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Psihijatrija i Osnovi nauke o ponašanju na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten br. 446:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Histologija iz Morfološke grupe bazičnih predmeta na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten br. 445:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizikalna medicina iz Internističke grupe kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Filološki fakultet, za oblast Romanistika-Francuski jezik (matične/nematične studije)-kandidatkinja prof dr Aleksandra Banjević [download]
 Prijedlog komisije-Filološki fakultet, za oblast Anglistika-Engleski jezik i književnost-kandidatkinja dr Milica Vuković Stamatović [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo, za oblast Marketing u turizmu i hotelijerstvu, kandidatkinja prof. dr Andriela Vitić Ćetković [download]
 Prijedlog komisije, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, za oblast Francuski jezik struke, kandidatkinja, prof. dr Ivona Jovanović [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo, za oblast Turizam i Turistička geografija, kandidatkinja, prof. dr Đurđica Perović [download]
 Prijedlog komisije-Mašinski fakultet, za oblast Industrijski inženjering, kandidat prof. dr Aleksandar Vujović [download]
 Prijedlog komisije,Mašinski fakultet, za oblast Proizvodno mašinstvo-kandidat dr Nikola Šibalić [download]
 Prijedlog komisije, Fakultet dramskih umjetnosti, za oblast Gluma-Ples, kandidatkinja prof. mr Sanja Garić [download]
 Prijedlog komisije,Fakultet dramskih umjetnosti, za oblast Teorija i istorija filma-kandidat prof. dr Zoran Koprivica [download]
 Prijedlog komisije, Istorijski institut, za oblast Antička istorija na tlu Crne Gore i Mediterana, kandidatkinja dr Olga Pelcer Vujačić [download]
 Prijedlog komisije-Elektrotehnički fakultet, za oblast Telekomunikacije, kandidat doc. dr Enis Kočan [download]
 Prijedlog komisije-Elektrotehnički fakultet, za oblast Računarstvo i digitalna obrada signala-kandidat prof. dr Slobodan Đukanović [download]
 Prijedlog komisije-Institut za biologiju mora, za oblast Fitoplankton, kandidatkinja dr Dragana Drakulović [download]
 Prijedlog odluka o izmjeni odluka Senata o imenovanju komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Pomorski fakultet-mr Dragan Radović [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-PMF, Aladin Crnkić [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -Filozofski fakultet, mr Slađana Kavarić [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -Ekonomski fakultet, mr Martin Bojaj [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, mr Jeton Havoli [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora -Filološki fakultet, mr Tanja Bakić [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Ekonomski fakultet, mr Sunčica Rogić [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora -Ekonomski fakultet, mr Vasilije Đurović [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-PMF, mr Krenar Kepuska [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Mašinski fakultet, mr Ramiz Kurbegović [download]
 Prijedlog za imenovanjementora i komentora-Mašinski fakultet, mr Vidosava Vilotijević [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora-PMF, mr Milica Stanišić [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Filološki fakultet, mr Milan Ivanović [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora,Metalurško-tehnološki fakultet, mr Aleksandra Gezović [download]
 
4. Prijedlog Plana Izdavačke djelatnosti za 2019. godinu [download]
 
5. Prijedlozi za dodjelu nagrade za završene studije sa najboljim uspjehom-Plakete Univerziteta Crne Gore 
 Tabelarni pregled prijedloga za dodjelu plakete UCG sa pratećom dokumentacijom [download]
 Pravilnik o nagrađivanju najboljih studenata Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Prijedlog Pravila studiranja na osnovnim studijama [download]
 
7. Pravila o međunarodnoj mobilnosti osoblja Univerziteta Crne Gore [download]
 
8. Razmatranje izvještaja komisija za stručnu provjeru autentičnosti magistarskih teza 
 Izvještaj Komisije koju je formiralo Vijeće Ekonomskog fakulteta [download]
 Izvještaj Komisije koju je formiralo Vijeće Pravnog fakulteta [download]
 
9. Informacije i pitanja