Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, IX sjednica VI saziva Senata Univerziteta crne Gore

predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XI Sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore  zakazana je za ponedjeljak, 28 oktobar 2019. godine, sa početkom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XI sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa IX sjednice VI saziva Senata održane 18.09.2019. godine [download]
 Zapisnik sa X elektronske sjednice VI saziva Senata održane 27.09.2019. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG, br. 465 i Biltena UCG br. 461 
 Bilten br. 461:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Marketing u turizmu i hotelijerstvu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo-kandidatkinja prof. dr Andriela Vitić-Ćetković [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Betonske i zidane konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja dr Jelena Pejović [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarstvo i programiranje, kandidat doc. dr Srđan Kadić [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Farmakološka grupa medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Nataša Duborija [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Hidrotehnika na Građevinskom fakultetu, kandidat prof. dr Sreten Tomović [download]
 Prijedlog Komisije,za oblast Fizika,uža oblast Nuklearna fizika i zaštita od jonizirajućeg zračenja, kandidat dr Nikola Svrkota [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Klinička grupa hirurških medicinskih predmeta (Hirurgija-urologija i Hirurgija sa traumatologijom ) na Medicinskom fakultetu, kandidat, prof. dr Bogdan Pajović [download]
 Prijedlozi Komisija za praćenje inauguracionih predavanja [download]
 Prijedlog Komisije za pristupna predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Armand Ymeri-ETF [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Slavica Tomović-ETF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Slađana Gvozdenović-PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Katarina Mirković, Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Violeta Zuka-PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Radislav Brđanin-Mašinkski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Miroslav Vukičević-Pomorski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Marko Savić, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Almedina Vukić-Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Jelena Dakić, PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Aleksandra Gezović,MTF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Irena Stevović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Zorica Đurović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Tanja Bakić, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Darko Skupnjak, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata Milan Ivanović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Miloš Pavićević,Fakultet političkih nauka [download]
 
4. Prijedlog izmjena nastavnog plana i programa na osnovnim studijama na studijskom programu Matematika i računarske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerzitetu Crne Gore [download]
 
5. Prijedlog dopuna nastavnog plana na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu [download]
 
6. Verifikacija upisa na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu [download]
 
7. Verifikacija upisa na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu [download]
 
8. Verifikacija upisa na doktrorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu [download]
 
9. Prijedlozi planova organizacije nastave na master studijama za studijsku 2019/20. godinu 
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Arhitektonski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Muzička akademija [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Pravni fakultet [download]
 Misljenje Centra za unapređenje kvaliteta o planovima organizacije nastave na master studijama [download]
 
10. Prijedlog Planova organizacije nastave na doktorskim studijama za studijsku 2019/20 godinu 
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Ekonomski fakultet [download]
 Misljenje Centra za doktorske studije o planovima organizacije nastave na doktroskim studijama [download]
 
11. Prijedlozi izmjena i dopuna u organizaciji nastave za studijsku 2019/20 godinu 
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 
12. Razmatranje izvještaja komisija za sprovođenje postupka utvrđivanja plagijata 
 -predmet, prof. dr Bojana Lakićević-Đuranović [download]
 -predmet, Aleksa Bečić [download]
 
13. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Vučina Zorić [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, doc. dr Marjan Premović [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, doc. dr Rade Šarović [download]
 Zahtjev-Pravni fakultet-prof. dr Velimir Rakočević [download]
 Zahtjev Biotehnički fakultet, prof. dr Snježana Hrnčić [download]
 Zahtjev Pravni fakultet, prof. dr Ranko Mujović [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Jelica Stojanović [download]
 
14. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenta koji se finansiraju iz budžeta 
 Prijedlog Filozofskog fakulteta [download]
 Prijedlog Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog Arhitektonskog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Medicinskog fakulteta [download]
 
15. Prijedlog dodatnog broja studenata za upis na master studije, studijski program Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka [download]
 
16. Informacije i pitanja