Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, XIV SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XIV sjednica VI saziva Senata zakazana je za utorak 24. decembar 2019. godine sa početkom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2.

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XIV sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XIII sjednice VI saziva Senata održane 29.11.2019. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 474 i referata iz Biltena br. 471 
 Bilten br. 474:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidat dr Igor Pajović [download]
 Bilten br. 474:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Društvena geografija, kandidatkinja doc. dr Dragica Mijanović [download]
 Bilten br. 474:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Germanistika-Njemačka književnost, kandidatkinja doc. dr Jelena Knežević [download]
 Bilten br. 474:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Izvođačke umjetnosti (Klavir), kandidat doc. mr Vladimir Domazetović [download]
 Bilten br. 474:Referat za izbor u akademsko zvanje za Poslovno-pravnu oblast na Pravnom fakultetu, kandidat, prof. dr Vladimir Savković [download]
 Bilten br. 474:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat doc. dr Aleksandar Popović [download]
 Bilten br. 474:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Elektronika na Elektrotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Milena Erceg [download]
 Bilten br. 471:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja, prof. dr Snežana Vujošević [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Film i mediji, Fakultet dramskih umjetnosti, kandidat Dušan Kasalica [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Drama i pozorište, Fakultet dramskih umjetnosti, kandidat prof. Petar Pejaković [download]
 Prijedlog Komisije za praćanje javnih inauguracionih predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Katarina Mirković-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Luka Filipović-Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Aleksandra Koprivica,Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Darko Skupnjak, Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Darko Blagojević, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Milena Krtolica, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Jelena Mijušković,PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Marija Vojinović,PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Marina Radonjić,PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Marina Jakšić-Kavarić,Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Nebojša Bulatović, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Valentina Kalinić, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Mirjana Đukić, Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Tanja Bakić, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Ana Velimirović, Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Olga Jokanović, Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Balša Bajagić, Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Krenar Kepuška-PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Anđela Drašković, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Boris Ražnatović,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Maja Milanović,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Miljana Anđelić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Sabina Hadžiosmanović,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Senad Begić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Miloš Lukić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Mirjana Nedović Vuković, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje komentora, Milena Petrović.Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Božidar Šoškić, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Vuk Kovijanić, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Borko Bajić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Katarina Petrović,Pravni fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Petar Kadić, Pravni fakultet [download]
 
4. Verifikacija upisa na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu-III upisni rok [download]
 
5. Prijedlog za upis dodatnog broja studenata na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20 godinu, za studijske programe Medicina i Farmacija na Medicinskom fakultetu [download]
 
6. Prijedlog za dopunu licence za studijske programe Farmacija i Stomatologija na Medicinskom fakultetu [download]
 
7. Standardi i indikatori za obezbjeđenje i unapredjenje kvaliteteta/samoevaluacija [download]
 
8. Godišnji izvještaj o radu Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore [download]
 
9. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Duško Bjelica [download]
 Zahtjev, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Stevo Popović [download]
 Zahtjev, Fakultet polItičkih nauka, doc. dr Uglješa Janković [download]
 
10. Organizacija nastave za studijsku 2019/20 godinu 
 Prijedlog Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 
11. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor [download]
 
12. Informacije i pitanja