Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XV sjednica VI saziva Senata Univerziteta crne Gore

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XV sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za utorak, 21. januar 2020. godine sa početkom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XV sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XIV sjednice VI saziva Senata održane 24.12.2019. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblasti: Hemijsko inžinjerstvo i Inžinjerstvo zaštite životne sredine, Metalurško-tehnološki fakultet, kandidat doc.dr Milena Tadić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Komparativna politika, Fakultet političkih nauka, kandidat dr Zlatko Vujović [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Ivan Vasiljević, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Besnik Morina, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Maja Sekulović, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Stojan Božović, Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Zorica Đurović,Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Milan Ivanović,Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Irena Stevović [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Milica Jovanović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Milica Stanišić, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Kosta Pavlović,Prirodno-matematički fakultet [download]
 
3. Organizacija nastave za studijsku 2019/20 godinu 
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 
4. Informacije i pitanja 
 Prijedlog mjera za unapređenje doktorskih studija u Crnoj Gori - MARDS [download]