Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXIII sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXIII sjednica VI saziva Senata zakazana je za utorak 19. maj 2020. godine, sa početkom u 12 časova

Mjesto održavanja sjednice:Plava Sala u prizemlju zgrade Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXIII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Zapisnik sa elektronske XXII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 07.05. do 08.05.2020. godine [download]
 
1. Izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka za IV saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i pet predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem za V saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore 
 Izvještaj izborne komisije za sprovođenje izbora jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblast prirodnih i tehničkih nauka za IV saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore [download]
 Izvještaj izborne komisije za sprovođenje izbora pet predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem za V saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore [download]
 Pravilnik o proceduri izbora i postupku prestanka članstva i razrješenja predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Montenegristika-Crnogorski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Sonja Nenezić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Funkcionalna grupa bazičnih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja doc dr Nataša Popović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Bolesti zuba i Preventivna i dječija stomatologija na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Snežana Matijević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Anatomija na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja prof dr Aleksandra Vuksanović Božarić [download]
 Prijedlog Komsiije, za oblast Hirurška grupa opštih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Antoaneta Adžić Zečević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Izvođačke umjetnosti (Klavir) na Muzičkoj akademiji, kandidat, prof. mr Bojan Martinović [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Esko Muratović, Filozofski fakultet [download]
 
4. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2019/20. godinu 
 Prijedlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 
5. Prijedlog izmjena nastavnih planova i programa na osnovnim i master studijama na Univerzitetu Crne Gore 
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Građavinskog fakulteta [download]
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 
6. Informacije i pitanja 
 Instrukcije i preporuke Instituta za javno zdravlje u vezi sa početkom i načinom polaganja završnih ispita [download]
 Preporuke Ministarstva prosvjete [download]
 Prijedlozi Studentskog parlamenta [download]
 Obavještenje Uređivačkog odbora Univeriteta Crne Gore [download]