Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXVI SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 01.06.2020. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVI elektronske sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Prijedlog Senata o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2020/21. godini 
 Prijedlog Senata o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21 godinu [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta sa obrazloženjem prijedloga broja studenata za upis u I godinu za studijsku 2020/21 godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijsku 2020/21 godinu [download]
 
2. Prijedlog Senata o broja studenata za upis u I godinu master studija za studijsku 2020/2021. godinu 
 Prijedlog Senata o broju studenata za upis u I godinu master studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21 godinu [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta sa obrazloženjem prijedloga broja studenata za upis u I godinu master studija za studijsku 2020/21. godinu [download]
 rijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis u I godinu master studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu [download]