Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXXI ELEKTRONSKA SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 XXXI ELEKTRONSKA SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXI elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXX sjednice VI sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Prijedlog Odluke o izmjeni Pravila studiranja na osnovnim studijama [download]