Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 XLVII elektronska sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore, 11. februar 2021. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XLVI sjednice Senata održane 21.01.2021. godine [download]
 Konstatovanje prestanka članstva dosadašnjem članu u Vijeću za društvene nauke UCG-predstavniku Filološkog fakulteta [download]
 Verifikacija članstva novom članu Vijeća za društvene nauke UCG-predstavniku Filološkog fakulteta [download]
 
1. Imenovanje Komisije 
 Prijedlog Komisije za praćenje inauguracionog predavanja po Biltenu UCG br. 519/21 [download]
 
2. Organizacija nastave za studijsku 2020/21. godinu 
 Prijedlog Odluke Senata i prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Odluke Senata i prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 
3. Prijedlog Građevinskog fakulteta za izdavanje diplome bachelor [download]