Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, LII elektronska sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

LII elektronska sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore, 03. jun 2021. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LII sjednice Senata [download]
 Zapisnik sa LI sjednice Senata održane 13.05.2021. godine [download]
 
1. Prijedlog Senata o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2021/22. godini 
 Prijedlog Odluke Senata o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu [download]
 Misljenje Centra za unapređenje kvaliteta sa obrazloženjem prijedloga broja studenata za upis u I godinu za studijsku 2021/22. godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu [download]
 Prijedlog Fakulteta likovnih umjetnosti za broj studenata za upis prve generacije studenata na interdisciplinarnom studijskom programu Konzervacija i restauracija za studijsku 2021/22. godinu [download]
 
2. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na Univerzitetu Crne Gore [download]
 Pravilnik o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na Univerzitetu Crne Gore (osnovni tekst) [download]
 
3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore [download]
 Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (osnovni tekst) [download]
 
4. Organizacija nastave za studijsku 2020/21. godinu i studijsku 2021/22. godinu 
 Prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta i prijedlog Odluke Senata [download]
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta i prijedlog Odluke Senata [download]
 Prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta i prijedlog Odluke Senata [download]
 
5. Informacije i pitanja [download]Obavještenje glavnog i odgovornog urednika Uređivačkog odbora [download]