Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, LIII sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Vladimir Božović, vršilac funkcije rektora

LIII sjednica zakazana je za četvrtak, 24. juna 2021. godine, sa početkom u 12 časova

Mjesto održavanja sjednice: zgrada Rektorata, Cetinjska br. 2, Podgorica

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LIII sjednice Senata [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Senata održane 03-04.06.2021. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja po Biltenu UCG, br. 529/21, 527/21, 526/21 i 525/211 
 Bilten br. 529: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidatkinja mr Suzana Pajović [download]
 Bilten br. 529: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Zoran Terzić [download]
 Bilten br. 529: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Opšta sociologija sa metodologijom socioloških istraživanja na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Predrag Živković [download]
 Bilten br. 529: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Opšta sociologija sa metodologijom socioloških istraživanja na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Nataša Krivokapić [download]
 Bilten br. 529: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Montenegristika na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Nataša Jovović [download]
 Bilten br. 529: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinja dr Tamara Backović [download]
 Bilten br. 527: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Mašinski elementi i konstruisanje mašina na Mašinskom fakultetu, kandidat dr Radoslav Tomović [download]
 Bilten br. 527: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Saobraćaj i transport na Mašinskom fakultetu, kandidat dr Boško Matović [download]
 Bilten br. 527: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidatkinja Jovana Bojović [download]
 Bilten br. 527: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Drama i pozorište na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat mr Aleksandar Radunović [download]
 Bilten br. 527: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Građevinarstvo-Opšte discipline na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja dr Marija Jevrić [download]
 Bilten br. 526: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Funkcionalna grupa bazičnih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Snežana Pantović [download]
 Bilten br. 526: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta i Grupa predmeta uvoda u medicinu na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Vesna Miranović [download]
 Bilten br. 526: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Germanistika-Njemačka književnost na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Sabina Osmanović [download]
 Bilten br. 526: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Opšta pedagogija i Opšte pedagoške oblasti u predškolstvu na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Vučina Zorić [download]
 Bilten br. 526: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinja dr Milena Konatar [download]
 Bilten br. 526: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizička geografija na Filozofskom fakultetu, kandidati dr Goran Barović i dr Saša Bakrač [download]
 Bilten br. 526: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Inžinjerstvo materijala i Metalurško inženjerstvo na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kandidatkinja dr Irena Nikolić [download]
 Bilten br. 525: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Romanistika-Francuski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinje dr Danijela Ljepavić, dr Olivera Vušović i dr Sonja Špadijer [download]
 Bilten br. 525: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Aleksandar Nikolić [download]
 Bilten br. 525: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Solfeđo na Muzičkoj akademiji, kandidatkinja dr Vedrana Marković [download]
 Bilten br. 525: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Montenegristika-Crnogorska i južnoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Tatjana Đurišić Bečanović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Menadžment i marketing na Ekonomskom fakultetu, kandidat dr Boban Melović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinja dr Vesna Karadžić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Montenegristika-Crnogorska i južnoslovenske književnosti i Opšta književnost i teorija književnosti na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Olga Vojičić Komatina [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Organska hemija i biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat dr Miljan Bigović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Elektroenergetski sistemi na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat dr Saša Mujović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat dr Nikola Žarić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Biohemija biljaka, Biohemija životinja i Fiziologija biljaka na Biotehničkom fakultetu, kandidati dr Gordana Šebek i dr Dušan Bugarin [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Fizička hemija na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kandidatkinja dr Ivana Bošković [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Urbanističko planiranje i projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidat dr Svetislav G.Popović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidat dr Dragan Komatina [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje inauguracionih predavanja kandidata, po Biltenu UCG br. 530/21 i 533/21 [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje javnih pristupnih predavanja po Biltenu UCG br. 530/21 i 533/21 [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Boris Banjević, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Martin Bojaj, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Stefan Vujović, Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Avni Alidemaj, Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Jovana Đurčević, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Aleksa Delibašić, Pravni fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Petar Kadić, Pravni fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Radoje Kandić, Pravni fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Goran Jovetić, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Vasilije Đurović, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Anđela Mijanović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Božidar Šoškić, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Balša Ivanović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora-mr Besa Jerliu, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Fjolla Kallabi, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Milena Aćimić Remiković, Pravni fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Božana Miljanić Marušić, Elektrotehnički fakultet [download]
 
4. Pokretanje postupka za izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti društvenih nauka na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora UCG 
 Ostavka prof. dr Duška Bjelice, kao predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti društvenih nauka u Upravnom odboru UCG [download]
 Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti društvenih nauka na upražnjeno mjesto u V sazivu UO UCG [download]
 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke br. 03-1952/2 od 16.04.2020. godine o formiranju Komisije za sprovođenje postupka izbora jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti društvenih nauka na upražnjeno mjesto u UO UCG [download]
 Odluka o formiranju Komisije za sprovođenje postupka izbora jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem u UO UCG [download]
 
5. Realizacija Internog oglasa Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu od 01.06.2021. 
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidatat po Internom oglasu UCG od 01.06.2021. [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica po Internom oglasu [download]
 
6. Predlog izmjena Akademskog kalendara za studijsku 2020/21. godinu [download]
 
7. Informacije i pitanja 
 Dopis Centra za unapređenje kvaliteta za postupak samoevaluacije, na upoznavanje Senatu [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Arhitektonski fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Biotehnički fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Ekonomski fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Elektrotehnički fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Filozofski fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Filološki fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Fakultet političkih nauka [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Građevinski fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Institut za biologiju mora [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Istorijski institut [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Muzička akademija [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Medicinski fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Mašinski fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Pravni fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Pomorski fakultet [download]
 Mišljenje i preporuke Komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]