Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 01.07. DO 02.07.2021. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore od 01 do 02. jula 2021 godine [download]
 
1. Prijedlog Centralne komisije za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22 godinu [download]
 
2. Organizacija nastave za studijsku 2020/21 godinu 
 Prijedlog odluke o honorarnom angažovanju-prof. dr Jasminka Anđelić [download]
 Prijedlog odluke o honorarnom angažovanju-prof. dr Snežana Matijević [download]
 Prijedlog odluke o honorarnom angažovanju-prof. dr Marina Ratković [download]