Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, LV SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 LV Sjednica VI saziva Senata zakazana je 20.07.2021. godine sa početkom u 11 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Plava sala u zgradi Rektorata, Cetinjska br. 2, Podgorica 

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LV sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Davanje mišljenja o programu kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2021-2024. godina 
 Izvjestaj Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2021-2024. [download]
 Program rada kandidata za rektora za mandatni period 2021-2024. [download]
 Prijava kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2021-2024., sa dokazima [download]
 Pravila o načinu i postupku davanja mišljenja kandidata za rektora [download]