Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, ELEKTRONSKA LVII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

LVII ELEKTRONSKA SJEDNICA VI SAZIVA SENATA, utorak 14.09.2021. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore 14.09.2021. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke od 13.09.2021 godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke od 13.09.2021. godine godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije, za oblast Rusistika-Ruska književnost i civilizacija na Filološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Neda Andrić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Srbistika-Srpska i južnoslovenske književnosti i Opšta književnost i teorija književnosti na Filološkom fakultetu, kandidat doc. dr Goran Radonjić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Anglistika-Engleski jezik i Prevodilaštvo na Filološkom fakultetu, kandidat prof. dr Igor Lakić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Obrazovni menadžment u predškolstvu i Obrazovni menadžment na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Biljana Maslovarić [download]
 Prijedlog komisije, za oblasti Antička filozofija i teorija saznanja na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Dušan Ignjatović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Pedagogija ranog djetinjstva i Predškolska i porodična pedagogija na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Jovana Marojević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Elektronika na Elektrotehničkom fakultetu-doc. dr Milena Đukanović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Elektroenergetski sistemi na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat doc. dr Vladan Radulović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Automatika na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat doc. dr Žarko Žečević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Voćarstvo na Biotehničkom fakultetu-kandidatkinja dr Mirjana Adakalić [download]
 Prijedlog Komisije za oblasti Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta i Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja Tatjana Boljević [download]
 Prijedlog komisije za oblasti Klinička farmacija i farmakokinetika i Farmakološka grupa medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Snežana Mugoša [download]
 Prijedlog komisije za praćenje inauguracionih predavanja [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Jovana Đurčević, Filološki fakultet [download]
 
3. Prijedlog broja studenata za upis na postiplomske specijalističke studije Univerziteta Crne Gore u studijsku 2021/22. godinu 
 Prijedlog odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije Univerziteta Crne Gore u studijsku 2021/22. godinu [download]
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta o predloženom broju studenta za upis na postdiplomske specijalističke studije UCG [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije u studijsku 2021/22 godinu [download]