Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, LXII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA, ponedjeljak 29.11. do utorak 30.11.2021 godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore 29. do 30.11.2021. godine [download]
 
1. Verifikacija upisa na Interdisciplinarni studijski program Konzervacija i restauracija za studijsku 2021/22. godinu [download]
 
2. Predlog za upis dodatnog broja studenata na doktorskim studijama-studijski program Medicina na Medicinskom fakultetu [download]
 
3. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2021/22 godinu 
 Prijedlog Odluke Senata i Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog faklulteta [download]
 Predlog Odluke Senata i Predlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]