Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA, 12-13.01.2022. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Konstatovanje prestanka članstva dosadašnjem članu -prestavniku Medicinskog fakulteta u Senatu [download]
 Konstatovanje prestanka članstva dosadašnjem članu -prestavniku Arhitektonskog fakulteta u Vijeću za prirodne i tehničke nauke nauke i verifikacija mandata novom članu u Senatu [download]
 -Verifikacija mandata novom članu-predstavniku Arhitektonskog fakulteta u Vijeću za prirodne i tehničke nauke [download]
 
1. Prijedlog Odluke Senata o utvrdjivanju predloga, odnosno davanju mišljenja za raspisivanje konkursa za izbor u naučna i istraživačka zvanja u Institutu za napredne studije Univeriteta Crne Gore [download]