Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, LXVI SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Vladimir Božović, rektor

XLI sjednica VI saiva Senata za zakazana je za utorak 25 januar sa počekom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Zgrada Rektorata UCG, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LXVI sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa LIXIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 15.12.2021. godine [download]
 Zapisnik sa LXIV elektronske sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 28.12.2021. godine [download]
 Zapisnik sa LXV elektronske sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 12 do 13.01.2022. godine [download]
 Verifikacija mandata novom članu-predstavniku saradnika u Senatu [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 545 
 Bilten br. 545: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Voćarstvo na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Mirjana Adakalić [download]
 Bilten br. 545: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Obrazovni menadžment u predškolstvu i Obrazovni menadžment na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Biljana Maslovarić [download]
 Bilten br. 545: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Pedagogija ranog djetinjstva i Predškolska i porodična pedagogija na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Jovana Marojević [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Suptropsko voćarstvo na Biotehničkom institutu-kandidatkinja prof. dr Biljana Lazović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Medijske studije i novinarstvo na Fakultetu političkih nauka, kandidatkinja prof. dr Nataša Ružić [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Socijalna politika na Fakultetu političkih nauka, kandidat doc. dr Uglješa Janković [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat doc. mr Relja Eraković [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Gluma (Glas i Muzička umjetnost) na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidatkinja dr Sara Vujošević Jovanović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat doc. mr Sehad Čekić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Ekonomska analiza i politika, na Ekonomskom fakultetu, kandidat prof. dr Nikola Milović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Ekonomska analiza i politika, na Ekonomskom fakultetu, kandidat prof. dr Maja Baćović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Informatička ekonomija na Ekonomskom fakultetu, kandidat, prof. dr Vujica Lazović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu, kandidat dr Damir Šehović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Čelične, spregnute i drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu, kandidat prof. dr Srđa Aleksić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Tehnička mehanika i konstrukcije na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Olga Mijušković [download]
 Prijedlozi komisija za praćenje pristupnih predavanja [download]
 Prijedlog Komisije za inauguraciono predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC:D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidat mr Edin Liđan, PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- mr Zorana Sekulić MTF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- mr Petar Subotić, Građevinaki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- mr Nina Nikolić,Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- Ognjenka Šarenac, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- Ognjen Kovačević,Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- mr Irena Tomašević Vukmirović,Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-Dejan Leković,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Tamara Simović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Bojana Obradović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ana Đurović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Slavica Đurović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ana Manović, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Biljana Vujović, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Jovana Bogdanović, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Bogoljub Kandić, BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Jovana Kojić, BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Arsenije Radunović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Ana Musić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Andrea Jovović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Đulija Hadžibeti, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Marija Friščić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Milena Magdalenić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Ognjen Jovović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Vasilije Bošković, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Slavko Kovačević, ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Luka Martinović, ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Aleksandra Boljević,Medicinski fakultet [download]
 
4. Organizacija nastave za studijsku 2021/22. godinu 
 Predlog Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 
5. Prigovor na Rješenje Vijeća Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore br. 01/12-2165/10 od 19.11.2021. godine 
 Kompletna dokumentacija po prigovoru na Rješenje Etičkog odbora [download]
 Izjašnjenje predsjednika Vijeća Etičkog odbora na prigovor na Rješenje Vijeća [download]
 
6. Verifikacija upisa na doktorske studije za studijsku 2021/22. godinu 
 Verifikacija upisa I upisni rok [download]
 Verifikacija upisa II upisni rok [download]
 
7. Organizacija nastave na doktorskim studijama za studijsku 2021/22. godinu [download]