Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA, 30.03.2022. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektonske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Prijedlog Odluke i Zahtjev za akreditaciju osnovnog akademskog studijskog programa Mehatronika na Mašinskom fakultetu [download]
 
2. Prijedlog odluke-angažovanje po Javnom oglasu na Fakultetu dramskih umjetnosti i Muzičkoj akademiji [download]
 
3. Prijedlog odluka za angažovanje gostujućih profesora 
 Predlog odluke i predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Predlog odluke i predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Predlog odluke i predlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 
4. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2021/22 godinu 
 Predlog odluke i predlog Vijeća Biotehičkog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke i predlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Predlog odluke i predlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Predlog Odluke i Predlog Vijeća Pravnog fakulteta-honorarno angažovanje, prof. dr Ranko Mujović [download]
 
5. Predlog izmjena i dopuna Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti [download]